Salasilah Raja-Raja Kerajaan Melayu Perak dan Sejarah Pemerintahannya

Sejarah Raja-Raja  Kerajaan Melayu Perak dan Salasilah atau Silsilahnya ini didapat dari naskah “Misa Melayu” , yaitu karya sastra sejarah yang berisi silsilah raja-raja Perak dari Almarhum Jalilullah sampai kepada Sultan Mahmud Syah yang mangkat pada tahun 1778 dan digantikan oleh Sultan Alauddin Syah. Sebagian besar hikayat ini berisi peristiwa-peristiwa pada zaman Sultan Iskandar Syah (1756—1770).

Teks Misa Melayu ini menurut Winstedt (1919) terdapat dalam tiga naskah, yaitu (1) naskah milik Sultan Idris, Sultan Perak, (2) naskah di Blanja, Sungai Perak, dan (3) naskah berupa syair. Ketiga naskah ini semula milik Winstedt dan sudah disuntingnya, naskah (1) diterbitkan di Singapura (Winstedt, 1919). Naskah (2) dan (3) dihadiahkan Winstedt kepada Perpustakaan School of Oriental and African Studies, University of London, London.
Adapun salasilah dan sejarah raja-raja yang memerintah Perak yang dibahas dalam naskah Misa Melayu ini adalah sebagai berikut:

Salasilah Raja-Raja Kerajaan Melayu Perak


 1. Almarhum Jalilullah - tak ada tersebut tarih pemerintahannya. Beliau mempunyai beberapa orang putera: yang sulung dikenal dengan nama Marhum Besar dan adindanya dikenal dengan nama Marhum Mangkat di Pulau Tiga. 
 2. Mangkat Almarhum Jalilullah digantikan oleh Marhum bergelar Sultan Mahmud Syah. Beliau memerintah selama 120 tahun, tetapi tidak mempunyai seorang putra atau Puteri pun. Adindanya, Marhum Mangakat di Pulau Tiga yang telah mangkat terdahulu daripadanya, mempunyai beberapa orang putra dan putri di antaranya Raja Radin, Raja Inu, Bisnu, dan Iain-lain lagi. 
 3. Mangkat Marhum Besar (Sultan Mahmud Syah), digantikan oleh anak saudaranya. Raja Radin bergelar Sultan Alauddin Riayat Syah. Beliau memerintah selama 20 tahun. 
 4. Mangkat Sultan Alauddin Riayat Syah, digantikan pula oleh adindanya Raja Inu, bergelar Sultan Mudzafar Syah. Pada zaman Sultan Mudzafar Syah inilah bangkitnya huju-hara hingga negeri Perak terbagi dua sebahagian diperintahkan oleh Sultan Mudzafar Syah (pusat pemerintahannya mula-mula di Berahman Indera', kemudian berpindah ke Kuala Kangsar). Sebagian lagi diperintahkan oleh adindanya, Raja Bisnu begelar Sultan Muhammad Syah (pusat pemerintahannya di Pulau Tiga). Sebuah tempat, Pacat namanya dijadikan perenggan atau sempadan antara dua pemerintahan itu. Sultan Mudzafar Syah mempimyai seorang putri bemama Raja Budak Rasul, manakala adindanya Sultan Muhammad Syah mempunyai beberapa orang putra dan putri, yang tuanya bemama Raja Iskandar. Dengan kebijaksanaan Raja Iskandarlah, maka Negeri Perak yang telah terbelah dua itu bersatu kembali. Dan dialah Raja Muda (kemudiannya menjadi Sultan) yang arif bijaksana, adil saksama, disayangi oleh sekalian pembesar-pembesar dan rakyat jelata miskin dan kaya.
 5. Ketika mangkat Sultan Mudzafar Syah kira-kira dalam tahun 1756, Raja Muda, Raja Iskandar yang arif bijaksana itu menggantikan beliau; gelaraimya Sultan Iskandar Zulkarnain. Beliau memerintah selama 14 tahun (1756—1770). 
 6. Mangkat Sultan Iskandar, adinda bagindalah yang menggantikannya, bergelar Sultan Mahmud Syah. Beliau memerintah selama 8 tahim (1770—1778). 
 7. Mangkat Sultan Iskandar, adinda baginda Raja Muda menggantikan beliau dengan gelar Sultan Alauddin Mansur Syah Iskandar Muda. Sampai di sinUah tamatnya jalinan sejarah Perak yang diceritakan dalam buku Misa Melayu ini.

Perak dalam Pemerintahan Sultan Mudzafar Syah


 1. Ketika bersatu kembali negeri Perak yang terbelah dua itu, dengan Sultan Mudzafar Syah sebagai pemerintahnya yang tunggal dan dibantu oleh anak saudaranya Raja Muda Iskandar (Putra Sultan Mahmud Syah), maka datanglah serangan yang hebat dari Sultan Berkabat, seorang raja Minangkabau, bersamasama dengan dua orang anak raja Bugis-Daeng Mattekoh dan DaengCelak-serta dengan pengikut-pengikutnya. Sultan Berka bat ini ialah kesayangan Sultan Mudzafar Syah semasa beliau bersemayam di Kuala Kangsar. Serangannya itu iaiah sebagai tuntutan atas hak beliau sebagai anak angkat kepada Sultan Mudzafar Syah. Raja Kecil Muda dan bendahara ditugaskan untuk mematahkan serangan itu, tetapi tidak berjaya. Akhimya, terpaksalah Raja Muda Iskandar sendiri turut menentang serangan itu baharulah angkatan Sultan Berkabat itu dapat dikalahkan.
 2. Dalam zaman Sultan Mudzafar Syah juga, orang-orang Belanda dari Betawi telah datang ke Melaka lalu terus ke Perak. Dengan kepintaran orang-orang Belanda ini, dapatlah mereka memonopoli semua biji-biji timah yang dibawa melalui Sungai Perak dibelinya dengan harga tetap, yaitu sebahara (ukuran berat yang tak tetap beratnya, yaitu bergantung kepada barang yang ditimbang; sebahara emas beratnya 10 kati) $30.00 dengan ditambah $2.00 lagi sebagai cukai yang dibayar kepada Sultan. Selain itu, dibenarkan Belanda mendirikan benteng atau loji pemiagaannya di Pangkalan Halban, Tanjong Putus. Dengan adanya pembelian biji timah dari orang-orang Belanda itu, Negeri Perak pun makmurlah dan uang pim banyak bertukar tangan.
 3. Satu peristiwa lagi terjadi dalam masa pemerintahan Sultan Mudzafar Syah semasa Negeri Perak terbagi dua. Sultan Mudzafar Syah bersemayam di Kuala Kangsar. Seorang kerabatnya berasal dari Kedah, bernama Raja Alam dan gelarnya Raja Kecil Besar, tinggal bersama Sultan Mudzafar Syah. la sangat disayangi oleh Sultan.
 4. Pada masa perdamaian antara Sultan Mudzafar Syah dan Sultan Mahmud Syah (kedua-duanya adik-beradik) yang diusahakan oleh Raja Muda Iskandar (putra Sultan Muhammad Syah) itu. Raja Alam kesayangan Sultan Mudzafar Syah itu, dilarang oleh Raja Muda Iskandar mengikuti Sultan pindah dari Kuala Kangsar ke Berahman Indera. Yang demikian tentulah Raja Alam sakit hatinya. Sebab itu masa Raja Muda Iskandar menentang serangan Raja Berkabat di Bukit Gantang, Raja Alam enggan membantunya. la hanya duduk mendiamkan diri di Kuala Kangsar. Apabila Sultan Mudzafar Syah mengetahui hal ini, terus diperintahnya Raja Muda Iskandar menangkap dan menahan Raja Alam itu di Pulau Tiga. Tak berapa lama beliau di Pulau Tiga sebagai orang tahanan, terjadilah suatu kesepakatan sulit yang dipimpin oleh beliau sendiri bersama-sama seorang Pegawai Kastam di Tanjong Putus dan beberapa orang Bugis tempatan serta pengikut-pengikutnya yang lain. Kesepakatan sulit ini bertujuan hendak mendurhaka kepada Sultan. Tetapi, bagaimana pun sulitnya dapat juga dicium oleh Sultan. Dengan tidak berlengah lagi, berangkatlah Sultan diiringkan oleh Raja Muda Iskandar ke Pulau Tiga karena hendak menangkap Raja Alam, si pendurhaka itu. Tetapi malangnya, Raja Alam telah dapat melepaskan diri dari Tanjong Putus ke Bukit Lada dan dari sana terus ke Sungai Dadap.
 5. Di Sungai Dadap, sekali lagi. Raja Alam mencoba menghasut rakyat agar bangun, memberontak, dan menentang Sultan dan Raja Muda Iskandar. Kali ini terpaksalah Sultan berubungan dengan orang-orang Belanda di Tanjong Putus untuk me nangkap si pendurhaka itu. Bagaimana pun akhimya Raja Alam dapat juga diperangkap oleh orang-orang Belanda lalu dibuang ke Melaka bersama-sama dengan Pegawai Kastam yang bersahabat itu. Tak berapa lama kemudian, mangkatlah Sultan Muhammad Syah (ayahanda Raja Muda Iskandar) lalu dimakamkan di Pulau Tiga.
 6. Sepeninggal ayahandanya. Raja Muda (Raja Muda Iskandar) semakin hari semakin besar pengaruhnya dan sangat disayangi oleh rakyat. Dan, Sultan Mudzafar Syah bercita-cita hendak menyatukan putrinya. Raja Budak Rasul dengan Raja Muda. Cita-cita ini disetujui oleh Raja Muda. Selepas diadakan istiadat meminang yang sangat meriah, kemudian ditunda pula dengan istiadat bertindak puteri yang bam bertunang itu, maka pada akliir tahun yang ketiga pertunangan itu, disatukanlah puteri Raja Budak Rasul dengan Raja Muda. Sebelum istiadat perkawinan itu dilangsungkan selama empat puluh hari dan empat puluh malam. Sultan sendiri mudik ke Kuala Kangsar memungut cukai dan Raja Muda mudik ke Sungai Kinta dengan tujuan yang sama. Kemudian, kedua-duanya melawat ke Tanjong Putus. Di sini kedua-dua beliau itu telah disambut dengan meriahnya oleh laksamana dan Syahbandar serta orang-orangBelanda. Masing-masing menyampaikan hadiah-hadiahnya. Pada hari perkawinan, kepada Raja Muda dihadiahkan 100 tahil emas, 1.000 keping timah, 10 orang hamba laki-laki, dan 10 orang hamba perempuan.

Perak dalam Pemerintahan Sultan Iskandar Zulkamain


 1. Apabila mangkat Sultan Mudzafar Syah, Raja Muda Iskandar ditabalkan dengan gelaran Sultan Iskandar Zulkarnain. Pada hari pertabalannya itu, baginda bukan sahaja mengurniakan pangkat dan darjat kepada orang-orang yang patut menerimanya, bahkan beliau menjatuhkan hukuman yang setimpal ke pada siapa-siapa yang menguzurkan diri daripada menziarahi jenazah almarhum. Akibat dari hukuman-hukuman ini, beberapa orang besar-besar dilucutkan jawatannya dan beberapa orang pula diikat kaki tangannya dan dilempar di tengah padang, tetapi akhirnya banyak yang diampuni.
 2. Puteri Baginda Raja Sabda Rasul yang tinggal di Pulau Tiga (Puteri baginda sebelum berkawin dengan puteri Raja Budak Rasul) telah gering pada suatu hari. Dari Birahman Indera, baginda terpaksa pergi ke Pulau Tiga menghadapi putrinya yang gering itu. Beberapa bomoh dan ahli-ahli peraboCan yang pandai-pandai telah dipanggd. Akhirnya, dengan izin Allah penyakit putrinya itu pun sembuh.
 3. Setelah seratus hari kemangkatan almarhum dan sesudah dibina makamnya, baginda bercita-cita hendak memindahkan ibukota Negeri Perak dari Berahman Indera ke Cempaka Sari. Ini semata-mata disebabkan yang beliau tidak begitu suka mendengar nobat yang dibunyikan hampir dengan makam almarhum. Tetapi malangnah sedang baginda berkira-kira hen dak berpindah itu, tiba-tiba terjadi suatu hal berpunca dari seorang India yang bekerja sebagai juru bahasa kepada Komperu Belanda di Tanjong Putus. Di zaman almarhum dahulu, juru bahasa ini selalu diberi muka; tetapi sekarang perbuatannya yang melampau-lampau itu, tidaklah hams dibiarkan dengan sewenang-wenang sahaja. Pada hari terjadi peristiwa itu, juru bahasa India itu telah diutus oleh majikannya (Belanda) menyembahkan sepucuk surat kepada baginda Sultan. Yang anehnya surat itu tidak mempunyai sampul yang sempurna dan juru bahasa yang membawanya itu tidak pula berbahasa kepada laksamana Syahbandar. Yang demikian jum bahasa itu tidak diperbolehkan menghadap. Akibat dari larangan ini, pihak Belanda di Tanjong Putus mengutus surat ke Betawi mengadu dan meminta bantuan untuk bertindak. Tak lama kemudian datanglah wakil Kompeni Belanda dari Betawi dengan satu angkatan mengandungi tujuh buah kapal. WakU Belanda itu terus memberi tahu Laksamana dan Syahbandar yang hendak menghadap Sultan. Pihak Sultan sudah tentu berasa cemburu kedatangan wakil Belanda sedemikian rupa. Baginda bersiap sedia dengan pengawal-pengawal yang dilengkapkan dengan senjata-senjata: keris, istinggar, pemuras, pistol dan Iain-lain. Wakil itu masuk menghadap dengan penuh takzim, lalu disembahkannya surat dari pembesar Belanda di Betawi yang isinya memuji-muji kebesaran baginda serta diiringinya pula dengan berbagai-bagai hadiah dan cinderamata. Dan di samping itu, pihaknya membeli pula biji timah sebanyak 500 bahara. Akhir pertemuan itu, diperbuatlah perjanjian untuk mengukuhkan lagi tali perniagaan Belanda di Perak.
 4. Setelah pulih hubimgan Belanda dengan Perak, cita-cita baginda hendak memindahkan ibukota negeri dari Berahman Indera ke Cempaka Sari itu dilangsungkanlah. Istana yang indah permai, dipagari oleh empat penjuru tembok yang kokoh sebagai kubu, sepanjang 240 kaki sebelah-sebelah, dan di tiap-tiap penjuru terdiri menara yang tersergam dengan meriam-meriamnya sekali, telah siap dibena di Cempaka Sari. Dan, di dalam tembok istana itu pula terdiri tiga buah istana lagi yang lengkap dengan segala rupa perhiasannya. Pada hari yang ditentukan, berangkatlah baginda dengan segala pengiringnya meninggalkan Berahman Indera menuju ke Cempaka Sari. Sebelum sampai ke Cempaka Sari, rombongan baginda singgah di Pulau Tiga selama tujuh hari karena melepaskan nazar putrinya. Raja Sabda Rasul, yang telah betah dari geringnya tempoh hari. Tak berapa lama kemudian, Cempaka Sari ditukar oleh baginda dengan nama Pulau Indera Sakti.
 5. Pada suatu hari. Sultan menyatakan keinginannya hendak menuba ikan di Sungai Budiman. Dengan berpandukan pawangpawang, berangkatlah baginda diiringkan oleh pembesar-pembesar negeri dan rakyat sekalian menuba ikan di sungai tersebut. Berbagai-bagailah ragam, corak dan gaya serta tingkah laku laki-laki dan perempuan, berhari-hari di sungai itu menangkap ikan-ikan yang sudah kena tuba. Esoknya mereka beramai-ramai pula pergi ke Sungai Timah, mandi-mandi di Kuala Kinta.
 6. Semenjak Baginda berpindah ke Pulau Indera Sakti itu, belum sebuah masjid pun didirikan. Tidak berapa lama lagi hari Raya Haji akan sampai. Maka dengan gopoh-gapah dikerahkan rakyat mendirikan masjid. Apabila siap, baginda sendiri melakukan istiadat pembukaan masjid itu dan apabila sampai masanya, beramai-ramailah mereka sembahyang Hari Raya Haji di masjid itu.
 7. Sementara itu permaisuri baginda (Raja Budak Rasul) pun hamil. Apabila genap tujuh bulan, diadakanlah istiadat melenggang perut dan mandi-mandi. Sebelum dilangsungkan istiadat itu, berbagai-bagai permainan telah diadakan beberapa hari: joget, bunyi-bunyian cara Melayu, cara Kedah, cara Aceh, termasuk Menora. Selain itu, diadakan juga berjenis-jenis per mainan laut (sungai) dan darat. Dan, pihak Belanda pula mempertunjukkan cara asykar-asykarnya berbaris dengan menggunakan istinggar dan pemuras. Orang-orang Cina pula riuh dengan bunyi-bunyiannya termasuk kuntau silat dan tari naganya. Manakala orang-orang India menunjukkan cara-cara permainannya sendiri. Pendeknya, sepanjang istiadat itu berjalan selama tujuh hari tujuh malam, bermacam-macamlah permainan dan bunyi-bunyian serta bakaran mercon yang hingar-bingar yang diadakan oleh rakyat.
 8. Pada suatu hari baginda menyampaikan keinginannya hendak mendirikan sebuah mahligai tujuh tingkat yang bentuk dan buatannya mengikuti apa yang diceritakan dalam hikayathikayat lama. Apabila sudah putus ukirannya, maka ditentukanlah pembesar-pembesar yang bertanggung jawab untuk membangunkan mahaligai itu. Karena terlampau pelik bentuk dan rupa mahligai yang hendak dibangunkan itu, hingga tiga orang pembesar yang kanan—Bendahara, Tumenggung dan seorang menteri-terpaksa meletakkan jabatan masing-masing sebab tak berupaya hendak menyempumakan kehendak bagin da yang luar biasa itu.
 9. Bagaimana pun akhirnya berdiri juga mahligai yang ganjil itu menurut bentuk dan rupa yang diangan-angankan oleh baginda-sangat ajaib perbuatannya; belum pernah dilihat orang dahulu daripada itu: kemimcaknya daripada perak bertatahkan emas dan permata pudi manikam tingkahnya daripada ijuk besi Khersani, dindingnya berturap dengan nilam kapur yang diselang-selang dengan cermin dan kaca. Di tingkat yang ketujuh terdapat balai peranginan yang dipenuhi dengan kisi-kisi sekelilingnya. Dan, di hujung tiap kisi itu pula bergantung daun budi berbentuk empat segi. Apabila ditiup angin, berbunyilah daun-daun budi itu seperti bunyi buluh perindu, dan apabila digoyang angin dan disinari cahaya matahari, gemerlapanlah rupanya dipandang dari jauh. Di kiri-kanan mahligai itu dibuat pula beberapa sayap yang berupa balai. Setelah siap mahligai itu, diadakanlah majlis doa selamat dan Maulud. Dan, pada esoknya berpindahlah baginda dengan segala isi istananya ke mahligai yang ajaib itu.
 10. Pada suatu ketika baginda berangkat ke Sayong dan dari sana terus ke Padang Asam. Di sini beliau berburu gajah disertai oleh sekalian penghulu-penghulu yang memerintah di kampungkampung di sepanjang sungai. Diceritakan bahwa seorang janda jelita di Sayong telah menjadi rebutan antara dua orang—seorang kebanyakan bernama Abdullah dan seorang lagi penghulu atau pembesar Sayong bergelar Sri Maharaja Lela. Perebutan ini semakin hari semakin bertambah hangat. Akhirnya, dengan tujuan samasama melepas, pihak Sri Maharaja Lela telah menyerahkan si janda jelita im kepada Sultan sebagai seorang hamba.
 11. Pada suatu ketika baginda telah jatuh gering. Maka dipanggillah segala pawang dan ahli-ahli perobatan yang bijak pandai termasuk orang-orang yang saleh untuk mendoakan supaya penyakit baginda lekas betahnya. Dengan izin Tuhan, betahlah penyakit baginda itu, lalu pembesar-pembesar negeri mengadakan kenduri kesyukuran bergilir-gilir, lepas seorang-seorang.
 12. Tak berapa lepas kegeringan baginda itu, datang utusan Belanda dari Betawi dengan tiga buah kapal, diketuai oleh R.E.F. Lybroke. Masa itu baginda berada di Kota Lumut dengan segala pengiring-pengiringnya. Utusan Belanda itu menyampaikan sepucuk surat kepada baginda tujuannya berkehendakkan membeli biji tunah dan biji itu hendaklah dihilirkan ke Tanjong Putus (loji atau bentengnya) dan di sanalah ditimbang dan dibayar, tetapi baginda enggan menyetujui kehendak Belanda itu. Titah baginda, biji timah yang hendak dibeli itu hanya dapat dihantar ke Tanjong Bidor dan di sanalah ditimbang. Oleh karena itu, baginda menitahkan Bendahara membuat tempat menimbang di Tanjong Bidor dan diserahkan kepada Syahbandar dan Menteri untuk mengelolakannya. Pada suatu hari Syahbandar berperahu dari rumahnya ke Tanjong Bidor. Perjalanannya itu melalui hampir dengan kapalkapal Belanda yang berlabuh tak jauh dari Tanjong Bidor itu. Apabila hampir dengan kapal-kapal Belanda itu, Syahbandar diajak singgah oleh Kapitan Belanda i^, tetapi ia tidak diindahkannya. Kelasi-kelasi Belanda itu diperintahkan oleh Kapitannya mengejar Syahbandar hingga sampai ke balai Menteri di Tanjong Bidor. Betapa pun digagahi oleh kelasikelasi Belanda itu, Syahbandar enggan mengikutinya. Sementara itu, Menteri sendiri tak rela yang Syahbandar mesti menurut saja perintah Kapitan Belanda itu. Maka beloklah kelasikelasi Belanda itu ke kapalnya memberi tahu Kapitannya. Oleh sebab tersangat marahnya, lalu ditembaknya arah ke Tanjong Bidor dengan maksud hendak menakut-nakuti Syahbandar dan Menteri.
 13. Malam itu juga Syahbandar mudik ke Pulau Indera Sakti menghadap Sultan untuk memberi tahu peristiwa yang'berlaku. Mendengar hal itu, sangatlah murka Sultan. Sementara itu, heboh pula kabar mengatakan Menteri yang duduk berjaga di Tanjong Bidor itu telah hilang entah ke mana-mana. Yang sebenarnya Menteri itu tidak hilang. Ia cuma menyembunyikan dirinya di sebuah anak sungai Bidor. Esoknya, sedang baginda berkira-kira hendak menduga kelaki-lakian orang-orang Belanda itu, tiba-tiba tergeraklah hati Datok Laksamana dengan pengiring-pengirinya hendak mudik dari Tanjong Putus ke Kuala Bidor. Dengan tidak mengetahui perkara-perkara yang terjadi semalam, Datok Laksamana singgah ke kapal Belanda itu. Kebetulan kabar kemurkaan Sultan telah sampai ke telinga Kapitan Belanda itu. Beliau merasa takut, lalu dicarinya satu helah jalan meminta Datok Laksamana menyampaikan kepada Sultan bahwa kejadian tembak-menembak semalam itu, telah disalah sangka oleh pihak Sultan. Yang sebenarnya, kata Kapitan itu, orang-orangnya yangmenembak semalam itu ialah menembak monyet, bukan menembak Syahbandar atau Menteri. Tetapi oleh sebab tembakan-tembakannya itu diarahkan ke Tanjong Bidor, jadi itulah dikatakan pihak Belanda me nembak kepada Syahbandar. Kekhilafan ini, kata Kapitan itu, pihak kita meminta maaf kepada Sultan.
 14. Laksamana pun mudik ke Pulau Indera Sakti, lalu menyembahkan kata-kata Kapitan Belanda itu kepada Sultan. Bagaimana pun. Sultan dengan diiringi satu angkatan pengawal-pengawal yang kuat, telah berangkat hilir ke Kuala Bidor dengan maksud hendak menduga ketabahan hati orangorang Belanda itu. Dan, dari sana terus berlayar ke Tanjong Putus. Semasa baginda di Kuala Bidor, wakil Belanda bersamasama Kapitannya datang mengadap Sultan dengan perasaan bimbang dan takut sehingga kembali ke kapalnya, perasaan bimbang dan takut orang-orang Belanda itu masih tidak hilanghilang karena memikirkan apakah tujuan di balik keberangkatan Sultan ke Tanjong Putus itu?
 15. Selang tak berapa lama lepas kejadian ini, baginda suami-istri mudik ke Berahman Indera mengunjungi mcikam almarhum ayahandanya. Dan tak berapa lama kemudian, mangkatlah Raja Permaisuri. Tinggalah baginda dengan menanggung percintaan.
 16. Selesai hari perkabungan atas kemangkatan Raja Permaisuri itu, baginda berangkat dengan segala pengiringnya, berm^in-main ke laut. Segala kisah keberangkatan baginda bermain-main di laut ini ada diterangkan oleh pengarang buku ini dengan jalinan syair yang panjang lagi menarik.

Negeri Perak dalam Pemerintahan Sultan Mahmud Syah


 1. Sultan Iskandar Zulkarnain memerintahkan Negeri Perak selama empat belas tahun (1756-1770). Gantibeliaulah adindanya Raja Muda bergelar Sultan Mahmud Syah. Dalam pemerintahan bagidalah Raja Selangor datang menghadap ke Perak. Dan dengan lawatannya itu. Raja Selangor dinobatkan dan terus dikaruniakan gelaran Sultan Salauddin dengan diberi Cap mohornya sekali,
 2. Masa Sultan Selangor mengawinkan putranya dengan anak raja Kedah, Raja Muda Perak bersama-sama Raja di Hilir, Raja Kecil Bungsu dan pembesar-pembesar Perak yang lain, telah dipersilakan hadir menyaksikan perkawinan itu bila rombongan di Raja Perak itu kembali, Sultan Selangor sendiri menghantarnya hingga ke Kuala Bernam.
 3. Dengan kehendak Sultan, ibu negeri Perak dipindah pula ke Pasir Pulai. Sebelum itu istana baginda yang cantik molek telah dibena. Sesudah pindah baginda namakan Pasir Pulai itu dengan nama Pulau Besar Indera Mulia.
 4. Di Selangor pula datang seorang Raja Bugis dari Riau bemama Raja Haji dan gelararmya, Pangeran. Pangeran ini bertalian darah dengan Sultan Selangor. Tujuan besar kedatangan Pangeran ini ialah hendak menyerang Kedah dengan bantuan Selangor. Apabila setuju berangkat pangeran bersama-sama dengan Sultan Selangor dalam dua puluh buah kapal menuju Kedah. Sebelum sampai ke Kedah, angkatan yang besar itu singgah di Perak mengadap Sultan Mahmud Syah. Tak berapa lama tinggal di Perak, maka dikawinkanlah Sultan Selangor dengan sepupu Sultan Perak. Sebelum istiadat perkawinan itu dilangsungkan. Pangeran sendiri menyatakan keinginannya hendak kawin. Ini menyebabkan Sultan Perak sangat murka, lalu diperintahkannya Pangeran mesti mundur dari Perak. Yang demikian terpaksalah Pangeran dengan sebahagian angkatan perangnya itu mundur dari Perak. Kemudian, istiadat per kawinan Sultan Selangor dengan pupuan Sultan Perak pun dilangsungkan. Selepas perkawinan itu, berangkatlah Sultan Selangor mendapatkan angkatan Pangeran, lalu terus ke Kedah. Sultan Perak menitahkan Raja Kecil Bungsu mengikut sama angkatan Sultan Selangor yang hendak menyerang Kedah itu. Peperangan Selangor dengan Kedah itu berlaku dalam tahun 1770, dengan kesudahan Kedah dapat dikalahkan.
 5. Sultan Muhammad Syah memerintah Perak selama delapan tahun. Beliau digantikan oleh adindanya Raja Muda bergelar Sultan Alauddin Mansur Syah Iskandar Muda, seorang Sultan yang memerintah dengan adil dan seksama.

Belum ada Komentar untuk "Salasilah Raja-Raja Kerajaan Melayu Perak dan Sejarah Pemerintahannya"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel