Arab dan Kemahiran Menata Kata

Arab mengacu pada nama bangsa dan wilayah di Timur Tengah, di sebelah utara …

Pembaiatan Utsman Bin Affan Menjadi Khalifah

Utsman Bin Affan adalah Khalifah ketiga dalam Islam, ia menggantikan kedudukan…

Pembaiatan Umar Bin Khatab Menjadi Khalifah

Umar Bin Khatab adalah Khalifah kedua dalam Islam yang menjabat mengantikan Ab…

Pembaiatan Abu Bakar Shidiq Menjadi Khalifah

Abu Bakar Sidiq adalah Khalifah pertama dalam sejarah Islam yang di baiat sele…

Bangsa Arab Sebelum Datangnya Islam

Bangsa Arab sebelum datangnya Islam mempunyai keunikannya tersendiri. Menurut …

Pembaiatan Ali Bin Abu Thalib Menjadi Khalifah

Pembaitan Ali Bin Abi Thalib menjadi khalifah beragam versi, setidak-tidaknya …

Struktur Novel Satu Jodoh Dua Istikharah

Struktur Novel Satu Jodoh dua istikharah didalamnya terdiri dari tema, alur,…