Tampilkan postingan dengan label SEJARAH ISLAM. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label SEJARAH ISLAM. Tampilkan semua postingan
Arab dan Kemahiran Menata Kata Oktober 31, 2019

Arab dan Kemahiran Menata Kata

Arab mengacu pada nama bangsa dan wilayah di Timur Tengah, di sebelah utara berbatasan dengan Palestina dan dataran Syam, di sebelah timu...
Pembaiatan Utsman Bin Affan Menjadi Khalifah Oktober 25, 2019

Pembaiatan Utsman Bin Affan Menjadi Khalifah

Utsman Bin Affan adalah Khalifah ketiga dalam Islam, ia menggantikan kedudukan Khalifah Umar Bin Khatab. Utsman selama hidupnya dikenal seb...
Pembaiatan Umar Bin Khatab Menjadi Khalifah Oktober 25, 2019

Pembaiatan Umar Bin Khatab Menjadi Khalifah

Umar Bin Khatab adalah Khalifah kedua dalam Islam yang menjabat mengantikan Abu Bakar Shidiq. Pada prinsipnya pengangkatan Umar sebagai Kha...
Pembaiatan Abu Bakar Shidiq Menjadi Khalifah Oktober 25, 2019

Pembaiatan Abu Bakar Shidiq Menjadi Khalifah

Abu Bakar Sidiq adalah Khalifah pertama dalam sejarah Islam yang di baiat selepas wafatnya Nabi Muhamad SAW. Abu Bakar selama hidupnya dike...
Bangsa Arab Sebelum Datangnya Islam Oktober 25, 2019

Bangsa Arab Sebelum Datangnya Islam

Bangsa Arab sebelum datangnya Islam mempunyai keunikannya tersendiri. Menurut  Koentjoroningrat bangsa Arab termasuk bangsa/ras Caucasoid d...
Pembaiatan Ali Bin Abu Thalib Menjadi Khalifah Oktober 25, 2019

Pembaiatan Ali Bin Abu Thalib Menjadi Khalifah

Pembaitan Ali Bin Abi Thalib menjadi khalifah beragam versi, setidak-tidaknya ada tiga versi mengenai waktu pembaitan Ali menjadi Khalifah....
Kitab Al-Barzanji Dalam Tradisi Marhabanan Oktober 06, 2019

Kitab Al-Barzanji Dalam Tradisi Marhabanan

Kitab Al-Barzanji di Indonesia menjadi salah satu kitab kuno yang sering di baca orang, khususnya orang-orang Islam tradisional bermadhab...
Kisah Tragis Kematian Al-Hallaj Juni 12, 2019

Kisah Tragis Kematian Al-Hallaj

Al-Hallaj hanya mengucapkan ana al-haq , a na al-haq (akulah kebenaran, akulah kebenaran) tapi ia dianggap murtad, dipenjara selama 9 ta...
Kisah Taubatnya Sahabat Nasuha Mei 09, 2019

Kisah Taubatnya Sahabat Nasuha

Bagi orang Islam tentu sudah tidak asing mendengar istilah “Taubat Nasuha” istilah tersebut pada umumnya mempunyai maksud taubat yang seben...
This Newest Prev Post
 

Start typing and press Enter to search