Tampilkan postingan dengan label SEJARAH ISLAM. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label SEJARAH ISLAM. Tampilkan semua postingan
Mengenal Wahabi Januari 25, 2020

Mengenal Wahabi

Wahabi adalah paham keagamaan dalam Islam yang muncul pada abad ke 18 Masehi. Dinamakan Wahabi karena aliran tersebut mengikuti pemikiran...
Arab dan Kemahiran Menata Kata Oktober 31, 2019

Arab dan Kemahiran Menata Kata

Arab mengacu pada nama bangsa dan wilayah di Timur Tengah, di sebelah utara berbatasan dengan Palestina dan dataran Syam, di sebelah timu...
Pembaiatan Utsman Bin Affan Menjadi Khalifah Oktober 25, 2019

Pembaiatan Utsman Bin Affan Menjadi Khalifah

Utsman Bin Affan adalah Khalifah ketiga dalam Islam, ia menggantikan kedudukan Khalifah Umar Bin Khatab. Utsman selama hidupnya dikenal seb...
Pembaiatan Umar Bin Khatab Menjadi Khalifah Oktober 25, 2019

Pembaiatan Umar Bin Khatab Menjadi Khalifah

Umar Bin Khatab adalah Khalifah kedua dalam Islam yang menjabat mengantikan Abu Bakar Shidiq. Pada prinsipnya pengangkatan Umar sebagai Kha...
Pembaiatan Abu Bakar Shidiq Menjadi Khalifah Oktober 25, 2019

Pembaiatan Abu Bakar Shidiq Menjadi Khalifah

Abu Bakar Sidiq adalah Khalifah pertama dalam sejarah Islam yang di baiat selepas wafatnya Nabi Muhamad SAW. Abu Bakar selama hidupnya dike...
Bangsa Arab Sebelum Datangnya Islam Oktober 25, 2019

Bangsa Arab Sebelum Datangnya Islam

Bangsa Arab sebelum datangnya Islam mempunyai keunikannya tersendiri. Menurut  Koentjoroningrat bangsa Arab termasuk bangsa/ras Caucasoid d...
Pembaiatan Ali Bin Abu Thalib Menjadi Khalifah Oktober 25, 2019

Pembaiatan Ali Bin Abu Thalib Menjadi Khalifah

Pembaitan Ali Bin Abi Thalib menjadi khalifah beragam versi, setidak-tidaknya ada tiga versi mengenai waktu pembaitan Ali menjadi Khalifah....
This Newest Prev Post
 

Start typing and press Enter to search